UPGRADE "110"

Prečo si zahrať hru "CASHFLOW" s nasledovným Vylepšením "110" ?

Pokiaľ to ešte nevieš, klikni na tlačítko a prečítaj si dôvody, ktoré určite zaujmú tvoju pozornosť a popoženú tvoju zvedavosť po získavaní nových poznatkov z hry.

UPOZORNENIE: Nasledujúce pravidlá vylepšia sú len dodatkom k originálnym pravidlám hry "CASHFLOW". Celkový priebeh hry vôbec nemenia, len ho dopĺňajú o možné krízové situácie, ktoré môžu kedykoľvek nastať aj v reálnom živote. Udalosti, ktoré nastanú, sú vytvorené tak, aby nespôsobili zmenu základných finančných príjmov, ktoré majú vplyv na celý priebeh hry (napr. Pasívny Príjem v Krysom Závode).
Nasledujúce pravidlá vylepšenia sa vzťahujú (primárne) len na hru hráčov, ktorí sú už na Rýchlodráhe.

Pravidlá

Ak nastane situácia, ktorá ovplyvní tvoj momentálny Nový CASHFLOW Príjem, ktorý bude mať po zmene rovnakú hodnotu ako tvoj Počiatočný CASHFLOW Príjem , tak:

  • sa automaticky vraciaš do Krysieho Závodu;
  • prichádzaš o 100 násobok svojich financií;
  • všetky tvoje výdaje z karty "Profesia" sa znovu obnovujú.

Toto je hlavné pravidlo, ku ktorému sa vzťahuje všetkých 6 nižšie opísaných situácií.


Poznámka:

Počiatočný CASHFLOW Príjem = suma príjmu, ktorú si obdržal pri vstupe na Rýchlodráhu (číslo v červenej elipse v hornej časti obrázka vpravo).

Nový CASHFLOW Príjem = suma príjmu, ktorú si navýšiš vždy po skúpení nového podniku na Rýchlodráhe (číslo v červenej elipse v dolnej časti obrázka vpravo).

Kedy a ako?

Situácie, ktoré ovplyvnia tvoje podnikanie, nastanú na dvoch miestach hracieho kola v momente:

  • keď svojim panáčikom stúpiš na ružové políčko "???"
  • keď svojim panáčikom stúpiš na ružové políčko "???"

Pri používaní tohto vylepšenia v hre, uvedené dve políčka, resp. sny NEPLATIA. Ani ty a ani žiadny ďalší hráč si nemôže zvoliť jeden z týchto dvoch snov za svoj cieľ.

Po vstupe na jedno z vyššie uvedených dvoch políčok (vyznačené v červenej elipse na obrázku vľavo), hádžeš jednou kockou ešte raz a podľa čísla na hodenej kocke (1 až 6) sa rozhoduje, aká situácia tvoje podnikanie ovplyvní.

Aké situácie môžu nastať?
(číslo pri názve situácií = číslo na hodenej kocke)

1 - Epidémia:
v tvojom regióne sa vyskytla nebezpečná choroba, ktorá nakazila zamestnancov v tvojich podnikoch, čo ovplyvnilo celý chod podnikov a tok tvojich príjmov.

 

 Čo sa deje:
-> strácaš polovicu svojich podnikov, ktoré si nadobudol na Rýchlodráhe;
-> prídeš o polovicu všetkých peňazí, ktoré momentálne máš na ruke.

Pripomienky:
-> môžeš si sám zvoliť, ktoré podniky stratíš;
-> ak máš párny počet podnikov, stratíš presne polovicu;
-> ak máš nepárny počet podnikov, stratíš tú väčšiu polovicu (napr.: ak máš 5 podnikov, tak stratíš 3 podniky)
-> ak máš jeden podnik, tak ho stratíš.

2 - Osobné zlyhanie:
nenechal si si poradiť od svojich priateľov a skúsených obchodných partnerov. Nastavil si si obtiažny harmonogram aktivít, ktoré si nestíhal vykonávať.
Zlyhal si a 
nastal bankrot.

 

Čo sa deje:
-> strácaš všetky svoje podniky, ktoré si nadobudol na Rýchlodráhe;
-> strácaš všetky svoje podniky (podnikania), ktoré si nadobudol v Krysom Závode;
-> prídeš o polovicu svojich financií, ktoré máš momentálne na ruke.

3 - Prípad Steva Jobsa:
pre nevysvetlené dôvody ťa tvoji obchodní partneri vyšachovali z "hry". Pošpinili tvoje obchodné meno, čím sa tvoje podnikanie značne skomplikovalo.
Nemáš
inú možnosť, ako vyhlásiť bankrot a začať budovať svoj biznis s novým obchodným menom.

 

Čo sa deje:
-> strácaš všetky svoje podniky, ktoré si nadobudol na Rýchlodráhe;
-> strácaš všetky svoje podniky (Podnikania), ktoré si nadobudol v Krysom Závode;
-> strácaš všetky svoje Akcie & Spoločenské Fondy & Vkladové Listy, ktoré si nadobudol v Krysom Závode.

4 - Syndróm vyhorenia:
prišiel si do bodu, kde si stratil celé svoje nadšenie byť eFeF = finančne slobodným človekom. Stratil si vôľu pokračovať v podnikaní a prestal si sa venovať  svojim aktivitám a vykonávať nevyhnutné rozhodnutia. Preto nastal bankrot.

Čo sa deje:
-> strácaš všetky svoje podniky, ktoré si nadobudol na Rýchlodráhe;
-> strácaš všetky svoje podniky (Podnikania), ktoré si nadobudol v Krysom Závode;
-> strácaš všetky svoje Nehnuteľnosti, ktoré si nadobudol v Krysom Závode;
-> prídeš o polovicu svojich financií, ktoré máš momentálne na ruke.

5 - Zlé hospodárske výsledky:
tvoje posledné rozhodnutia neboli veľmi chytré, čo ovplyvnilo chod tvojich podnikov a tok tvojich peňazí. Aby si zachránil svoje podnikanie,
všetky svoje 
peniaze použiješ na rozbeh nového biznisu.

 

Čo sa deje:
-> strácaš polovicu svojich podnikov, ktoré si nadobudol na Rýchlodráhe;
-> štvrť roka (= 3 mesiace = 3 x CASHFLOW DAY) nedostaneš príjem;
-> prídeš o všetky svoje financie, ktoré momentálne máš na ruke;
-> hádžeš jednou kockou ešte raz.

Pripomienky:
-> môžeš si sám zvoliť, ktoré podniky stratíš;
-> ak máš párny počet podnikov, stratíš presne polovicu;
-> ak máš nepárny počet podnikov, stratíš tú väčšiu polovicu (napr.: ak máš 5 podnikov, tak stratíš 3 podniky);
-> ak máš jeden podnik, tak ho stratíš;
-> pokiaľ hodíš kockou 5-ku, získaš čiastočné výhody charity = hádžeš troma kockami po dobu 3 mesiacov (= hádžeš troma kockami dovtedy,
kým nezískaš svoj príjem späť).

6 - Pozitívne správy:
tvojim biznisom sa darí veľmi dobre.

Čo sa deje:
-> hádžeš dvoma kockami ešte raz.

Aký je nasledovný postup?

Po dokončení všetkých zmien, ktoré u teba nastali, je na rade ďalší hráč. Hra pokračuje podľa originálnych pravidiel hry, až kým niekto nedosiahne cieľ hry (navýšenie svojho mesačného CASHFLOW toku o 50 000 $ alebo kúpa predom zvoleného sna).

PRAJEM VEĽA ÚSPECHOV V HRE.

Potrebuješ poradiť?

Pokiaľ ti nie je niečo jasné alebo zrozumiteľné, neváhaj a napíš mi správu
buď pomocou kontaktného formulára alebo cez Facebook.